کدال۳۶۰
1400/12/25
16:39
#وهور ❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه مدیریت انرژی امید تابان هور #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/09/30 🔹 تاریخ جلسه: 1400/12/25 ساعت 08:30 🔹 سر...

#وهور


❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه مدیریت انرژی امید تابان هور #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰🔹 تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ساعت ۰۸:۳۰🔹 سرمایه ثبت شده: ۶۶,۱۷۶,۲۸۳ میلیون ریال🔹 سود خالص هر سهم: ۴۳🔹 سود نقدی هر سهم: ۳۰🔹 سود انباشته پایان دوره: ۳,۳۶۹,۶۲۶ میلیون ریال۱۴۰۰-۱۲-۲۵ ۱۶:۳۹:۵۳ (۸۶۳۸۸۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0