کارگزاری آبان
1401/03/24
07:31
📊#بکهنوج اطلاعیه 1401/03/23 *تولید برق ماه تاب کهنوج* افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - آثار تغییر احتمالی نرخ ارز مورد استفاده جهت ت...

📊#بکهنوج


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۳


*تولید برق ماه تاب کهنوج*


افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - آثار تغییر احتمالی نرخ ارز مورد استفاده جهت تسعیر- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
دانلود
انتهای خبر

0
0