بورس۲۴
1401/02/25
14:59
مهم برای «شیران» / حسابرس افزایش سرمایه جذاب را تایید کرد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، حسابرس و بازرس قانونی شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی این شرکت از محل سود انباشته را تایید کرد.

مهم برای «شیران» / حسابرس افزایش سرمایه جذاب را تایید کرد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، حسابرس و بازرس قانونی شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی این شرکت از محل سود انباشته را تایید کرد.پس ازا این افزایش سرمایه دو برابری سرمایه شیران به ۱۹۲۸ میلیارد تومان بالغ خواهد شد. گفتنی است این افزایش سرمایه جهت اصلاح ساختار مالی صرف می گردد.شیران
انتهای خبر

0
0