سهم گلچین
1399/08/25
08:59
#حفارس اطلاعیه 99/08/25 *حمل ونقل بین المللی خلیج فارس* افشای اطلاعات بااهمیت - (نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳...

#حفارس


اطلاعیه ۹۹/۰۸/۲۵


*حمل ونقل بین المللی خلیج فارس*


افشای اطلاعات بااهمیت - (نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰انتهای خبر

0
0