بورس۲۴
1400/11/03
16:11
اعلام جزئیات هزینه های انرژی «غدیس»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت پاکدیس جزئیات هزینه های انرژی مصرفی خود را اعلام کرد.

اعلام جزئیات هزینه های انرژی «غدیس»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت پاکدیس جزئیات هزینه های انرژی مصرفی خود را منتشر نمود. بر این اساس شرکت پیش بینی نموده تا پایان سال جاری ۵۵ میلیارد ریال هزینه انرژی مصرفی داشته باشد.

غد
انتهای خبر

0
0