کانال کدال
1399/10/07
12:46
‍ 📊نماد: شسپا 📑 موضوع:گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1399/09/30 🏭شرکت: نفت سپاهان ⭕️میزان فروش ماهیانه شرکت در آذر ماه امسال ۷,۹۱۳,۰۵ میلی...

📊نماد : شسپا📑 موضوع:گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰🏭 شرکت: نفت سپاهان⭕️میزان فروش ماهیانه شرکت در آذر ماه امسال ۷,۹۱۳,۰۵


میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ماه ۹۹ رشد ۱۶.۵ درصدی داشته است.⭕️مقایسه فروش شرکت در آذر ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می دهد میزان فروش شرکت ۸۸ درصد افزایش یافته است.🔹میزان فروش داخلی شرکت در ماه آذر مبلغ ۳,۴۷۴,۷۲۵


میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ۹۹ رشد ۳۸ درصدی داشته است.▪️ بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در آذر ماه امسال، انواع روانکار به مبلغ ۳,۲۱۸,۳۷۳ میلیون ریال بوده است.🔸 فروش صادراتی شرکت در آذر ماه امسال مبلغ ۴,۵۴۸,۵۴۳ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ماه ۹۹ رشد ۶ درصدی داشته است.▫️بیشترین میزان فروش صادراتی شرکت در آذر ماه امسال، انواع روانکار به مبلغ ۴,۰۸۵,۱۱۰ میلیون ریال بوده است .🔘 جمع برگشت از فروش شرکت در آذر ماه امسال مبلغ (۱,۴۲۸) میلیون ریال می باشد.🔘 تخفیفات شرکت در آذر ماه امسال مبلغ (۱۰۸,۷۸۶) میلیون ریال می باشد.✅ شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای آذر ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۴۶,۴۱۷,۲۱۰ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۳۳ درصدی داشته است.
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#شسپا #فعالیت_ماهانه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ ۱۷:۱۱:۰۲ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0