آواتحلیل
1399/10/05
11:53
📌 مقایسه فروش فصلی شرکت پتروشیمی پردیس #شپدیس فروش سه ماهه اول سال مالی 1400 رشد 260 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل و افزایش 65 درصدی نسبت به فصل...

📌 مقایسه فروش فصلی شرکت پتروشیمی پردیس #شپدیسفروش سه ماهه اول سال مالی ۱۴۰۰ رشد ۲۶۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل و افزایش ۶۵ درصدی نسبت به فصل قبل دارد...انتهای خبر

0
0