رویال بورس
1399/09/30
09:20
#کپارس بعد از اصلاح شش روزه مجددا مورد تقاضا قرار گرفت و به صف خرید رسید.

#کپارس بعد از اصلاح شش روزه مجددا مورد تقاضا قرار گرفت و به صف خرید رسید.


انتهای خبر

0
0