نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/08/19
13:09
#جهانی سبزی شاخص های بورس های آسیا.. ما کدام منطقه از کره زمین هستیم آیا اصلا وجود داریم کاری با مردم کردن دارند خودشون انکار میکنند😐 #سرباز_یار_...

#جهانی سبزی شاخص های بورس های آسیا..ما کدام منطقه از کره زمین هستیم آیا اصلا وجود داریم کاری با مردم کردن دارند خودشون انکار میکنند😐#سرباز_یار_علی یادتون شاه قاجار کردند سرباز یار علیالان هم مردم کاری کردند هویت خودشون یادشون رفته والا😊انتهای خبر

0
0