تحلیلگران بازار سرمایه
1399/09/05
09:58
#بیشترین حجم معامله تا این لحظه از آن #وتجارت است ببینیم میتونه پر قدرت از این مقاومت روزانه ۳۸۰ تومانی عبور کند @CMA_Investment

#بیشترین حجم معامله تا این لحظه از آن #وتجارت است ببینیم میتونه پر قدرت از این مقاومت روزانه ۳۸۰ تومانی عبور کند@CMA_Investmentانتهای خبر

0
0