اخبار سایت بورس تهران
1400/10/07
13:40
بازگشایی و توقف نمادهای معاملاتی مورخ ۷ دی ماه

بازگشایی و توقف نمادهای معاملاتی امروز سه شنبه مورخ ۷ دی ماه اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران به نقل از مدیریت عملیات بازار، به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت گروه صنایع کاغذ پارس (چکاپا۱) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت ۱۰ روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.


توقف نماد (چکاپا۱) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب


به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت گروه صنایع کاغذ پارس (چکاپا۱) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور ۶۰ دقیقه دیگر با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.


توقف نماد معاملاتی(جمح)


به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی حق تقدم استفاده نشده شرکت پتروشیمی جم(جمح)با توجه به توقف نماد اصلی متوقف شد.


توقف نماد (حفارس۱) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب


به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس۱) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور ۶۰ دقیقه دیگر با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.


نماد معاملاتی (وسخراج) مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی


نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی(وسخراج) مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می باشد. هم چنین ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال ( codal.ir ) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند.


توقف نمادهای (جم۱) و (خریخت۱)به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف


نماد معاملاتی شرکت های پتروشیمی جم (جم۱) و صنایع‌ریخته‌گری‌ایران (خریخت۱)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.


توقف نماد (وتجارت۱) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب


نماد معاملاتی شرکت بانک تجارت (وتجارت۱) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت ۱۰ روز معاملاتی جاری با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.


تعلیق نماد معاملاتی (چکارن۱)


با توجه به اطلاعیه منتشر شده در تارنمای کدال به نشانی codal.ir مبنی بر عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران توسط شرکت کارتن ایران، نماد معاملاتی (چکارن۱) تعلیق شد.


حراج مجدد نمادهای معاملاتی(دکیمی)،(واعتبار)،(غگرجی)،(وصنا)


نماد معاملاتی شرکت های صنعتی کیمیدارو(دکیمی)، سرمایه گذاری اعتبار ایران(واعتبار)، بیسکویت گرجی(غگرجی)، سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران(وصنا)با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.


بازگشایی نماد معاملاتی (ثنوسا)


نماد معاملاتی شرکت نوسازی و ساختمان تهران(ثنوسا) با توجه به اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه و افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، با محدودیت دامنه نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد.


بازگشایی نماد معاملاتی(غکورش)


نماد معاملاتی شرکت صنعت غذایی کورش(غکورش)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه 'الف' بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران


بازگشایی نمادهای معاملاتی(بترانس)،(وتجارت)


نماد معاملاتی شرکت های ایران ترانسفو(بترانس)، بانک تجارت(وتجارت)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه 'ب' با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند.انتهای خبر

0
0