کدال۳۶۰
1401/02/14
19:59
#لپیام ❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه گسترش صنایع پیام #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/09/30 🔹 تاریخ جلسه: 1401/01/31 ساعت 14:00 🔹 سرمایه ثبت ش...

#لپیام


❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه گسترش صنایع پیام #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰🔹 تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۰۰🔹 سرمایه ثبت شده: ۱۸۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 سود خالص هر سهم: ۱۱۴🔹 سود نقدی هر سهم: ۰🔹 سود انباشته پایان دوره: ۲,۵۷۲ میلیون ریال۱۴۰۱-۰۲-۱۴ ۱۹:۵۹:۴۴ (۸۷۷۸۹۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0