چارت های رامین جعفری
1399/11/26
23:20
#فولاد هم مثل شپنا و خساپا خط روند نزولی رو زدند

#فولاد هم مثل شپنا و خساپا خط روند نزولی رو زدندانتهای خبر

0
0