تارگت بورس
1399/09/04
20:49
📊#برکت_بروزرسانی 🔷فردا روز مهمی برای سهم است عبور از محدوده سقف کانال ترسیمی یعنی محدوده 1700 تارگت 2200 را فعال خواهد کرد روند سهم را رصد کنی...

📊#برکت_بروزرسانی🔷فردا روز مهمی برای سهم استعبور از محدوده سقف کانال ترسیمی یعنی محدوده ۱۷۰۰ تارگت ۲۲۰۰ را فعال خواهد کردروند سهم را رصد کنید💠تحلیل شخصی


📛پیشنهاد خرید یا فروش نیست📆 ۴ آذر ماه🆔 @Targ۲Bourseانتهای خبر

0
0