سهام سودآور
1399/08/21
08:57
دو تصمیم مهم جلسه مشترک دولت و مجلس برای تقویت بورس 🔹تخصیص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی برای تثبیت بازار سرمایه امروز محقق شد. 🔹همچنین مقرر شد از ...

دو تصمیم مهم جلسه مشترک دولت و مجلس برای تقویت بورس


🔹تخصیص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی برای تثبیت بازار سرمایه امروز محقق شد.


🔹همچنین مقرر شد از منابع سازمان بورس برای بازارگردانی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود.انتهای خبر

0
0