سبدگردان آرمان اقتصاد
1400/09/01
10:46
#ارزش_معاملات_خرد: 2,485 میلیارد تومان #ورود_پول_حقیقی: 🟢 ‎+60 میلیارد تومان #شاخص_کل: 1,404,005 🟢 ‎+17,070‎ (+1.2%) #ورود_پول_هوشمند: 🟢 ‎+63 میل...

#ارزش_معاملات_خرد: ۲,۴۸۵ میلیارد تومان


#ورود_پول_حقیقی: 🟢 +۶۰ میلیارد تومان


#شاخص_کل: ۱,۴۰۴,۰۰۵ 🟢 +۱۷,۰۷۰ (+۱.۲٪)


#ورود_پول_هوشمند: 🟢 +۶۳ میلیارد تومان


انتهای خبر

0
0