آواتحلیل
1399/09/03
17:25
#بررسی_گزارش_کدال #دماوند ✅ شرکت توليد نيروي برق دماوند با درآمد ۵۲ میلیارد تومانی آبان ماه، جمع درآمد ۸ ماهه سال جاری را به حدود ۶۱۸ میلیارد توم...

#بررسی_گزارش_کدال #دماوند✅ شرکت تولید نیروی برق دماوند با درآمد ۵۲ میلیارد تومانی آبان ماه، جمع درآمد ۸ ماهه سال جاری را به حدود ۶۱۸ میلیارد تومان رساند. این عدد در مدت مشابه سال قبل حدود ۵۳۳ میلیارد تومان بود.قیمت سهم حدود ۷۶۷۰ تومان و بازدهی یک ماهه آن حدود ۴ درصد بوده است...انتهای خبر

0
0