خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1399/11/12
19:00
شرکت س. صنایع پتروشیمی | #وپترو | 📆 1399/11/12 🔹خالص ارزش روز دارایی ها : 🔹NAV: 34,209 🔸قیمت پایانی سهم در بازار : 🔸PRICE: 15,940 ♦️قیمت ...

شرکت س. صنایع پتروشیمی | #وپترو |📆 ۱۳۹۹/۱۱/۱۲🔹خالص ارزش روز دارایی ها :🔹 NAV: ۳۴,۲۰۹🔸قیمت پایانی سهم در بازار :🔸 PRICE: ۱۵,۹۴۰
♦️قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها :♦️ P/NAV: ٪۴۶➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0