پیامهای ناظر بازار
1399/09/19
08:00
توقف نماد (وقوام۱) - اطلاعات با اهمیت گروه ب

کارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (وقوام۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت بانک قوامین متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازارهای خارج از بورس فرابورس ایران

انتهای خبر

0
0