سیگنال یاب روزانه
1401/03/07
14:02
🔸بیشترین ورود پول حقیقی: سآبیک، بمپنا، آسیاتک، فولای، فغدیر، کفرآور، فتوسا 🔸بیشترین خروج پول حقیقی: وبملت، فملی، بپاس، فولاد، شبندر، خگستر، شپ...

🔸 بیشترین ورود پول حقیقی:سآبیک، بمپنا، آسیاتک، فولای، فغدیر، کفرآور، فتوسا🔸 بیشترین خروج پول حقیقی:وبملت، فملی، بپاس، فولاد، شبندر، خگستر، شپنا

انتهای خبر

0
0