خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1399/08/10
21:00
شرکت س گروه توسعه ملی | #وبانک | 📆 1399/08/10 🔹خالص ارزش دارایی ها : 🔹NAV: 16,938 🔸قیمت پایانی سهم : 🔸PRICE: 9,430 ♦️قیمت بر خالص ارزش د...

شرکت س گروه توسعه ملی | #وبانک |📆 ۱۳۹۹/۰۸/۱۰🔹خالص ارزش دارایی ها :🔹 NAV: ۱۶,۹۳۸🔸قیمت پایانی سهم :🔸 PRICE: ۹,۴۳۰
♦️قیمت بر خالص ارزش دارایی ها :♦️ P/NAV: ٪۵۵➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0