وارن بافت
1399/08/12
18:25
#خساپا #خپارس مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا خبر داد ال ۹۰ با بیش از ۸۵ درصد ساخت داخل به تولید انبوه می‌رسد.عصر خودرو

#خساپا #خپارس


مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا خبر داد


ال ۹۰ با بیش از ۸۵ درصد ساخت داخل به تولید انبوه می‌رسد.عصر خودروانتهای خبر

0
0