کدال۳۶۰
1400/01/16
11:09
#دامین تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه) شرکت داروسازی امین 🔹 زمان برگزاری: ساعت 10:00 مورخ 1400/01/10 🔹 ...

#دامین


تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه) شرکت داروسازی امین🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰
🔹 سرمایه فعلی: ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 درصد افزایش سرمایه: ۱۹۰٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۲,۵۷۰,۰۰۰ ریال🔹 محل تامین افزایش سرمایه:


- سود انباشته : ۸۹۷,۴۱۳ میلیون ریال- مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها : ۱,۶۷۲,۵۸۷ میلیون ریال
۱۴۰۰-۰۱-۱۶ ۱۱:۰۹:۵۸ (۷۳۳۹۲۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0