موج مثبت Positive Wave
1401/05/31
11:34
✅ #فوری #مهم #خودرو دکتر عشقی رییس سازمان بورس: امروز یا فردا خودروهای ایران خودرو هم روی تابلو بورس کالا خواهد رفت منبع : سنا پایگاه خبری رسمی ...

✅ #فوری #مهم #خودرودکتر عشقی رییس سازمان بورس:امروز یا فردا خودروهای ایران خودرو هم روی تابلو بورس کالا خواهد رفتمنبع : سنا پایگاه خبری رسمی بورسانتهای خبر

0
0