کدال۳۶۰
1399/10/04
16:20
#زدشت #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/09/30 ▪️ شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 139...

#زدشت


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰▪️ شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ معادل ۱۸۱,۶۹۲ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۷۲٪ افزایش داشته است.▪️«زدشت» با سرمایه ثبت شده ۶۹۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱,۵۱۲,۰۵۳ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۰-۰۴ ۱۶:۲۰:۰۳ (۷۰۵۸۶۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0