اسمارت بورس
1399/08/26
11:30
همانطور که دیروز هم مطرح کردیم مثل نیمه اول سال دوباره #پالایشیها و #خودروییها میتوانند لیدری بازار را داشته باشند امروز هم این موضوع در سهام لیدر ...

همانطور که دیروز هم مطرح کردیم مثل نیمه اول سال دوباره #پالایشیها و #خودروییها میتوانند لیدری بازار را داشته باشند امروز هم این موضوع در سهام لیدر این گروهها نمایان هست


انتهای خبر

0
0