سلامت بورس
1400/01/08
10:33
✅آربیتراژ حق تقدم ها حق تقدم هایی که در حراج ماه گذشته اشاره کردیم به سهم تبدیل شد .... از این بین تاصیکو که هر سهم 800 تومان پای سهامداران در آمد...

✅آربیتراژ حق تقدم هاحق تقدم هایی که در حراج ماه گذشته اشاره کردیم به سهم تبدیل شد ....


از این بین تاصیکو که هر سهم ۸۰۰ تومان پای سهامداران در آمد


قیمت امروزش ۱۱۷۰ تومان است که میشود ۴۶ درصدی طی حدودا دو ماه


خدا بده برکت!!!!▪️حق تقدم ها را جدی بگیرید....

انتهای خبر

0
0