کدال۳۶۰
1399/10/05
14:24
#سبهان #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/09/30 ▪️ شرکت سیمان بهبهان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/09/30 معادل 209,025 میلیون ریال ا...

#سبهان


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰▪️ شرکت سیمان بهبهان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ معادل ۲۰۹,۰۲۵ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۷٪ افزایش داشته است.▪️«سبهان» با سرمایه ثبت شده ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱,۸۱۹,۱۵۸ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۸٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۰-۰۵ ۱۴:۲۴:۵۲ (۷۰۵۹۴۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0