خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1399/11/07
20:00
شرکت سرمایه گذاری دارویی سبحان| #دسبحا | 📆 1399/11/07 🔹خالص ارزش روز دارایی ها : 🔹NAV: 22,577 🔸قیمت پایانی سهم در بازار : 🔸PRICE: 17,240 ...

شرکت سرمایه گذاری دارویی سبحان| #دسبحا |📆 ۱۳۹۹/۱۱/۰۷🔹خالص ارزش روز دارایی ها :🔹 NAV: ۲۲,۵۷۷🔸قیمت پایانی سهم در بازار :🔸 PRICE: ۱۷,۲۴۰
♦️قیمت بر خالص ارزش دارایی ها :♦️ P/NAV: ٪۷۶➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0