تی اس ای پرس
1399/10/06
12:02
🔹 در بازار امروز بسیاری از نمادهایی که مشمول فرآینده تعلیق یا زیانده هستند، دارای صف خرید میباشند، و از آن طرف سهام با تعدیل مثبت پی در پی، معاملات...

🔹 در بازار امروز بسیاری از نمادهایی که مشمول فرآینده تعلیق یا زیانده هستند، دارای صف خرید میباشند، و از آن طرف سهام با تعدیل مثبت پی در پی، معاملاتی در صف فروش دارد...@TsePress

انتهای خبر

0
0