محمود رحمانی
1399/09/30
11:31
اما خب این سهم قیمتش این نیست و نموداری هم واقعا انصافا باید الان و امروز صف خرید بود و فرصت ورود هم نمیداد اما امان از هیجان و گروه های وی ای پی...

اما خب این سهم قیمتش این نیست و نموداری هم واقعا انصافا باید الان و امروز صف خرید بود و فرصت ورود هم نمیداد اما امان از هیجان و گروه های وی ای پی پولی که هیچ تخصصی ندارن فقط روند سهامی مثل لپارس رو خراب میکنن


انتهای خبر

0
0