کارگزاری آبان
1399/11/14
10:26
📊#کپشیر اطلاعیه 99/11/14 *پشم شیشه ایران* افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی درآمد هر سهم در سال جاری- گروه ب) منتهی به سال م...

📊#کپشیر


اطلاعیه ۹۹/۱۱/۱۴


*پشم شیشه ایران*


افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی درآمد هر سهم در سال جاری- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتهای خبر

0
0