تی اس ای پرس
1399/08/17
21:17
جو بایدن امشب در دلاوِر برای مردم آمریکا سخنرانی خواهد کرد _ انتخاب
جو بایدن امشب در دلاور برای مردم آمریکا سخنرانی خواهد کرد
_ انتخاب

انتهای خبر

0
0