تی اس ای پرس
1399/08/17
21:17
جو بایدن امشب در دلاوِر برای مردم آمریکا سخنرانی خواهد کرد _ انتخاب

جو بایدن امشب در دلاور برای مردم آمریکا سخنرانی خواهد کرد


_ انتخابانتهای خبر

0
0