ایچیموکو و الیوت
1399/08/19
10:28
دلار-روزانه=>پولبک به حمایت شکسته شده،و دوباره نزول خواهد داشت.

دلار-روزانه=>پولبک به حمایت شکسته شده،و دوباره نزول خواهد داشت.انتهای خبر

0
0