بولتن اقتصادی
1399/08/25
13:05
واردات ماسک چینی به کشور 🔹واردات میلیونی و کانتینری ماسک‌های چینی با قیمت ۶۰۰ تومان سبب شده هیچ تولید‌کننده‌ای توان رقابت با این قیمت را نداشته با...

واردات ماسک چینی به کشور🔹واردات میلیونی و کانتینری ماسک‌های چینی با قیمت ۶۰۰ تومان سبب شده هیچ تولید‌کننده‌ای توان رقابت با این قیمت را نداشته باشد./ دنیای اقتصاد

انتهای خبر

0
0