کارگزاری آبان
1399/10/29
13:04
📊#دامین اطلاعیه 99/10/29 *داروسازی امین* 9ماهه منتهی به 99/09/30 مبلغ 780 ریال سود به ازای هر سهم محقق شده است. 6 درصد کاهش سود نسبت به دوره مشابه...

📊#دامین


اطلاعیه ۹۹/۱۰/۲۹


*داروسازی امین*


۹ماهه منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ ۷۸۰ ریال سود به ازای هر سهم محقق شده است.


۶ درصد کاهش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
انتهای خبر

0
0