بتاسهم
1399/10/06
19:50
#وتجارت یک تراز خاص را در اذر ثبت کرده 25671 میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و 16698 میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده که تراز در 9 ماهه 40685 می...

#وتجارت یک تراز خاص را در اذر ثبت کرده


۲۵۶۷۱ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۱۶۶۹۸ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده که تراز در ۹ ماهه ۴۰۶۸۵ میلیارد ریال مثبت است . در ۶ ماهه تراز ۲۲۶۷۵ میلیارد ریال و در ۳ ماهه تراز ۸۲۷۹ میلیارد ریال مثبت بود.پیشرفت خوبی داشته استانتهای خبر

0
0