بولتن اقتصادی
1400/05/28
17:21
بایدن: فکر نمیکنم طالبان تغییری کرده باشد 🔹من فکر می کنم طالبان دچار نوعی بحران وجودی در مورد اینکه آیا آنها می خواهند توسط جامعه بین المللی به عن...

بایدن: فکر نمیکنم طالبان تغییری کرده باشد🔹من فکر می کنم طالبان دچار نوعی بحران وجودی در مورد اینکه آیا آنها می خواهند توسط جامعه بین المللی به عنوان یک دولت قانونی به رسمیت شناخته شوند هستند./ایسنا

انتهای خبر

0
0