بولتن اقتصادی
1399/08/19
13:43
افزایش وام خرید مسکن منتفی شد/ اسلامی: افزایش وام به‌شدت تورم‌زاست 🔹وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این‌که افزایش وام خرید مسکن قیمت‌ها را به شدت ا...

افزایش وام خرید مسکن منتفی شد/ اسلامی: افزایش وام به‌شدت تورم‌زاست🔹وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این‌که افزایش وام خرید مسکن قیمت‌ها را به شدت افزایش می‌دهد،‌گفت: با افزایش وام خرید مسکن موافق نیستیم، چون تورم زاست.

انتهای خبر

0
0