بورس۲۴
1402/02/30
14:53
رشد ۲۰ درصدی ارزش معاملات خرد

بازار امروز با برتری تعداد نمادهای منفی به مثبت همراه بود. ارزش معاملات خرد با حدود ۲۰ درصد افزایش نسبت به روز چهارشنبه از ۱۲,۳ همت فراتر رفت.

رشد 20 درصدی ارزش معاملات خرد

بورس۲۴ : بازار امروز با برتری تعداد نمادهای منفی به مثبت همراه بود. ارزش معاملات خرد با حدود ۲۰ درصد افزایش نسبت به روز چهارشنبه از ۱۲,۳ همت فراتر رفت. پرمعامله ترین گروه های امروز به ترتیب خودرو و ساخت قطعات، انبوه سازی، بانکی، فلزات اساسی و محصولات شیمیایی بودند.


حقیقی ها بیش از ۷۳۰ میلیارد تومان فروش داشتند که این به معنای ورود نقدینگی از سوی حقوقی ها به بازار است.


در گروه های سیمان، قند و شکر و ماشین آلات شاهد بیشترین تغییر مالکیت از حقوقی به حقیقی بودیم. در حالی که گروه های فرآورده های نفتی، فلزات اساسی و محصولات شیمیایی عمده ترین جابجایی مالکیت از حقیقی به حقوقی را تجربه کردند.


در نمادهای سصفها، قصفها، بنیرو، خپویش، دشیمی، خدیزل، وبملت، ثغرب، ومعادن، خگستر و غکورش عمده ترین خریدهای حقیقی از حقوقی صورت گرفت. حقوقی ها تا توانستند از شتران، شپنا، ولبهمن، حکشتی، شبندر، وبصادر، فولاد، خساپا، خودرو، فملی و برکت در برابر فروش های حقیقی حمایت کردند.


شاخص کل عمدتا تخت تاثیر منفی نمادهای فولاد، فملی، تاپیکو، کگل، پارسیان، حکشتی و خودرو قرار گرفت و با افت بیش از ۲۳ هزار واحد به سطح ۲ میلیون و ۲۹۸ هزار واحد برگشت.


شاخص هموزن نیز با بیش از ۴ هزار واحد کاهش در نزدیکی ارتفاع ۷۶۱ هزار واحد ایستاد. شاخص فرابورس هم ۱۶۶ واحد منفی خورد.

انتهای خبر

0
0