چارت های رامین جعفری
1400/05/13
23:32
#شگویا یه چرخش روند به صعودی دیده میشه و بالای ابر تثبیت شده درحال نزدیک شدن به مقاومت 1260 میباشد بنظر در بلند مدت میتواند در قالب یک موج صعودی سق...

#شگویا یه چرخش روند به صعودی دیده میشه و بالای ابر تثبیت شده درحال نزدیک شدن به مقاومت ۱۲۶۰ میباشد بنظر در بلند مدت میتواند در قالب یک موج صعودی سقف تاریخی رو بشکندانتهای خبر

0
0