وارن بافت
1401/03/03
16:57
تهران فردا تعطیل است بر اساس مصوبه کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران، ادارت ، مدارس و دانشگاه های استان تهران فردا چهارشنبه چهارم خرداد تعطیل ا...

تهران فردا تعطیل استبر اساس مصوبه کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران، ادارت ، مدارس و دانشگاه های استان تهران فردا چهارشنبه چهارم خرداد تعطیل اعلام شد.


بانک‌های تهران فردا چهارشنبه باز خواهد بود و به فعالیت ادامه خواهند داد.انتهای خبر

0
0