پیامهای ناظر بازار
1399/08/21
10:35
بازگشایی نمادهای معاملاتی(قپیرا)،(تنوین)

به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر(قپیرا)پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی و افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف و تامین سرمایه نوین(تنوین)پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

انتهای خبر

0
0