بورس۳۶۵
1399/11/13
16:57
💰 #ارزش_معاملات_خرد ارزش معاملات خرد در جریان معاملات امروز بیشتر از 10 هزار میلیارد تومان بود که به نسبت دیروز کاهش داشت و این کاهش عدم حمایت ج...

💰 #ارزش_معاملات_خردارزش معاملات خرد در جریان معاملات امروز بیشتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان بود که به نسبت دیروز کاهش داشت و این کاهش عدم حمایت جدی حقوقی هایی بود که در روز قبل با فروش سهام باعث ایجاد فضای منفی بازار امروز بودند

انتهای خبر

0
0