بورس۲۴
1401/04/04
18:56
«غفارس» در خرداد ماه چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس در مدت ۳ ماهه ۱۴۰۱ حدود ۳۵۴ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.

«غفارس» در خرداد ماه چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس در مدت ۳ ماهه ۱۴۰۱ حدود ۳۵۴ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. که از این مبلغ ۱۳۲ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.


غفارسغفارس
انتهای خبر

0
0