بتاسهم
1399/09/03
18:17
#ولصنم در ابان به درامد 53 میلیارد ریالی رسیده و جمعا 11 ماهه 725 میلیارد ریال درامد داشته است

#ولصنم در ابان به درامد ۵۳ میلیارد ریالی رسیده و جمعا ۱۱ ماهه ۷۲۵ میلیارد ریال درامد داشته است


انتهای خبر

0
0