همفکران
1399/08/25
09:47
#نبض_بازار 📈بانک صادرات هم مجددا در سقف قیمت روزانه با صف خرید همراه شد. حجم داد و ستد بیش از ۴۱۷ میلیون سهم تا به این لحظه می باشد.

#نبض_بازار


📈بانک صادرات هم مجددا در سقف قیمت روزانه با صف خرید همراه شد. حجم داد و ستد بیش از ۴۱۷ میلیون سهم تا به این لحظه می باشد.انتهای خبر

0
0