بتاسهم
1399/08/30
21:14
ایالت جورجیا به طور رسمی پیروزی بایدن در این ایالت را اعلام کرد ایالت جورجیای آمریکا پس از بازشماری دستی آرا، به طور رسمی پیروزی «جو بایدن» نامزد ح...

ایالت جورجیا به طور رسمی پیروزی بایدن در این ایالت را اعلام کرد


ایالت جورجیای آمریکا پس از بازشماری دستی آرا، به طور رسمی پیروزی «جو بایدن» نامزد حزب دموکرات در این ایالت را اعلام کرد./فارسانتهای خبر

0
0