بتاسهم
1401/06/01
19:40
#دبالک صورتهای مالی به همراه گزارش حسابرسی و گزارش تفسیری مدیریت برای دوره شش ماهه اول سال مالی 1401 به دلیل مشکل فنی بوجود آمده در سامانه کدال شرک...

#دبالک صورتهای مالی به همراه گزارش حسابرسی و گزارش تفسیری مدیریت برای دوره شش ماهه اول سال مالی ۱۴۰۱ به دلیل مشکل فنی بوجود آمده در سامانه کدال شرکت، جهت اطلاع سهامدارن محترم به پیوست ارسال میگردد . لازم به ذکر است در صورت رفع مشکل فنی مزبور از طریق سازمان بورس، افشای لازم در قالب صورتهای مالی میان دوره ای صورت می پذیرد


انتهای خبر

0
0