فرارسانه
1399/11/12
09:29
#اطلاعیه | بازارگردانی شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان ☸️ نماد: #غشهداب 📆شروع بازارگردانی: از دوشنبه ۱۳ بهمن‌‌ماه 99 https://ifb.ir/GetFiles/G...

#اطلاعیه | بازارگردانی شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان☸️ نماد: #غشهداب📆شروع بازارگردانی: از دوشنبه ۱۳ بهمن‌‌ماه ۹۹https://ifb.ir/GetFiles/GetAnnouncmentFile.aspx?file=۷۵۸۰#بازارگردانی🆔@FaraRasaneانتهای خبر

0
0